ไฮโล

ไทยฮอต

Hilo เป็นเกมประเภทลูกเต๋าที่มาจากการเล่นของประชานชนทั่วไปพบไดตามขางทางของประเทศไทย ประกอบดวยวิธีเดิมพันที่หลากหลายและอัตราupของวิธีรับเงินรางวัลที่สูงขึน ทำผูเล่นจำนวนมากเกิดความสนุกเพลิดเพลิน